Saugikliai ir grandinės pertraukikliai

...

Nors saugikliai ir automatiniai jungikliai veikia skirtingai, jų paskirtis iš esmės yra ta pati - apsaugoti elektros prietaisus ir elektros grandines nuo trumpojo jungimo ir per didelės srovės (vadinamosios perkrovos arba perkrovos).

Saugikliai

Saugikliai yra palyginti nebrangūs elektros saugos įtaisai. Jei į grandinę patenka per didelė srovė, saugiklis perdega (kartais vadinamas perdegimu). Kai saugiklis perdega, jis nutraukia grandinę. Taip apsaugomi prijungti prietaisai ir galima liesti prietaisus nenukentėjus nuo elektros srovės. Perdegus saugikliui, prieš vėl naudojant prietaisą ar įrenginį jį reikia pakeisti.

Grandinės pertraukikliai

Grandinės pertraukikliai veikia panašiai kaip ir saugikliai, tačiau juos galima iš naujo nustatyti. Aptikęs gedimą (paprastai tai būna trumpasis jungimas arba per didelė grandine tekanti srovė), grandinės pertraukiklis nutraukia srovės tekėjimą. Kai grandinės pertraukiklis suveikia, norint atstatyti grandinės pertraukiklį, tereikia spustelėti jungiklį. Iš naujo nustačius grandinės pertraukiklį, jį vėl galima naudoti.