Grafikai ir lentelės - Tipiškas konvertavimas
Atgal į: InfoZonos pradinį
Milimetrai/Coliai 25.4
Centimetrai/Pėdos 30.48
Metrai/Jardai 0.914
Kilometrai/Mylios 1.609
Gramai/Uncijos 28.35
Kilogramai/Svarai 0.454
Litrai/Pintos 0.567
Litrai/Galonai 4.54
Litrai/Kubinės pėdos 28.32
Vatai/Arklio jėgos 746
Kulonai/Ampervalandės 3600