Privatumo politika

Privatumo politika


Kas renka informaciją?

„RS Components Ltd“ (toliau „RS“) yra įsipareigoję saugoti jūsų privatumą. Perskaitykite šį privatumo pareiškimą, kad suprastumėte, kaip jūsų asmens informacija bus tvarkoma jums naudojantis arba užsiregistravus „RSDelivers“ svetainėje, kalbantis su klientų aptarnavimo skyriumi arba kitaip bendraujant su RS.

Asmens informaciją, kurią pateikiate šiai svetainei, su kuria susijęs šis privatumo pranešimas, renka „RS Components Ltd“. „RS Components Ltd.“ yra Anglijoje įregistruota įmonė, kurios registracijos numeris yra 1002091, registruotoji buveinė įsikūrusi adresu Birchington Road, Weldon, Corby, Northamptonshire NN17. „RS Components Ltd.“ yra notifikuota Jungtinėje Karalystėje pagal 1998 m. duomenų apsaugos įstatymą. Atkreipkite dėmesį, kad „RSDelivers“ turi nuorodas į kitas svetaines, kurios gali rinkti jūsų tapatybę identifikuojančią informaciją. Šių interneto svetainių, susijusių su „RS Online“, informavimo praktika netaikoma šiam privatumo pareiškimui.Kokią mano asmens informaciją „RS“ renka?

„RS“ renka jūsų asmens informaciją jums ją pateikus mums tiesiogiai arba naudojantis svetaine ar prekybos atstovo paslaugomis, pavyzdžiui:
 • naudotojo vardas, slaptažodis, saugos slaptažodis, jūsų vardas ir pavardė, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas, įmonės pavadinimas, adresas, įmonės verslo sritis, darbo technologija, darbo funkcija, pirkimo įtaka, darbuotojų skaičius jūsų įmonėje, jūsų pagrindinis produkcijos interesas;
 • operacijų, atsiskaitymų ir pristatymo informacija, sandorių dokumentai;
 • atsakymai į klientų apklausas ar su konkursais susijusius įrašus;
 • iš kur išgirdote apie svetainę;
 • kaip naudojatės svetaine, pvz., svetainė, kurioje buvote nukreipti į čia ar į kurią būsite nukreipti, jūsų unikalus įrenginio ID, jūsų IP adresas ir operacinė sistema, spustelėta reklama, ieškomi, įsigyti produktai, atsisiųsta informacija. Jums siunčiami reklaminiai el. laiškai taip pat gali automatiškai nustatyti, ar gavote, ar atidarėte el. laišką, ar spustelėjote mūsų reklaminės medžiagos nuorodą. Mes naudojame šią informaciją savo veiklos efektyvumo valdymui ir norėdami pritaikyti reklaminius pranešimus bei reklamą konkrečiai jums.


Be to, mes saugome jūsų pateiktos informacijos kopijas jums atsiuntus atsiliepimus į svetainę el. paštu, pateikus techninius klausimus arba pranešus apie problemą. Jums susisiekus su „RS“ raštu, mes galime išsaugoti šios korespondencijos įrašą. „RS“ taip pat kartais prašo naudotojų užpildyti apklausas, kurias naudojame mokslinių tyrimų tikslais.Su kuo „RS“ dalijasi mano informacija?

Šioje svetainėje nurodyta įmonė yra „RS“ prekybos atstovas jūsų šalyje, o „RS“ tvarko šią svetainę šio prekybos atstovo vardu. Todėl visa šioje svetainėje surinkta asmens informacija, reikalinga prekybos atstovui vykdyti jūsų užsakymą, bus perduota prekybos atstovui, o kita šioje svetainėje surinkta asmens informacija gali būti perduota prekybos atstovui. Apie bet kokį kitą „RS“ prekybos atstovo dalijimąsi informacija prekybos atstovas jums yra įpareigotas pranešti pagal vietos įstatymus.

Pasikeitus jūsų šalies „RS“ prekybos atstovui, jūsų asmens informacija gali būti atskleista naujam prekybos atstovui.

„RS“ turi dalytis informacija su tam tikromis pasirinktomis trečiosiomis šalimis, kad galėtų vykdyti savo veiklą:
 • „Electrocomponents“ įmonių grupė: „RS Components Ltd“ yra pasaulinės įmonių grupės narė, kurios motininė įmonė yra „Electrocomponents plc“. Išsamią informaciją apie „Electrocomponents“ įmonių grupę žr. www.electrocomponents.com. „RS“ dalijasi asmens informacija su kitais „Electrocomponents“ įmonių grupės nariais, kad galėtų remti mūsų paslaugas ir tobulinti klientų įžvalgas.
 • Paslaugų teikėjai: mes teikiame informaciją savo paslaugų teikėjams, veikiantiems mūsų vardu (pvz., įmonėms, teikiančioms skaitmeninės rinkodaros paslaugas, tokias kaip rekomendacijas dėl produktų, statistinę analizę, verslo ir operacijų įžvalgas, svetainių optimizavimą), taip pat trečiosioms šalims, dalyvaujančioms tiekimo grandinėje (pvz., ekspeditoriams, kurjeriams ir pervežimo įmonėms). Kartais mes taip pat dalinamės asmens informacija su savo specialistais ir teisininkais.
 • Valdžios institucijos: Mums gali reikėti dalytis informacija su muitine. Mes taip pat galime dalytis asmens informacija su teisėsaugos ar kitomis valdžios institucijomis, pvz., pranešant apie sukčiavimą arba atsakant į teisėtą prašymą.
 • Kredito ir sukčiavimo patikrinimas: Mes galime dalytis informacija su kredito informacijos institucijomis ir trečiosiomis šalimis, vykdančiomis sukčiavimo prevenciją ir nustatymą.
 • Žiniasklaida: Kartais mes galime parengti suvestinę ir anonimizuotą rinkodaros statistiką verslo partneriams arba naudoti ją spaudos pranešimuose, reklamose ar skelbiamose ataskaitose. Mes identifikuosime jus ar bet kurį kitą klientą tokiuose spaudos pranešimuose, reklamoje ar ataskaitose tik gavę jūsų išankstinį sutikimą.
 • Verslo arba turto pardavimas: Mums parduodant bet kokį verslo turtą, mūsų klientų asmens informacija gali būti atskleista potencialiam pirkėjui. Tokiu atveju mes dėsime pagrįstas pastangas užtikrinti, kad pirkėjas laikysis šio privatumo pareiškimo sąlygų.


„RS“ gali tekti atskleisti jūsų informaciją organizacijoms, veikiančioms mūsų vardu, bet kurioje pasaulio vietoje, tačiau niekada neparduos, nenuomos ar neperduos informacijos, kuri identifikuoja klientus, trečiosioms šalims. „RS“ taip pat gali atskleisti informaciją apie naudotoją ypatingais atvejais, kai manome, kad šios informacijos atskleidimas yra būtinas norint nustatyti, susisiekti ar pareikšti ieškinį prieš asmenį, kuris gali sukelti žalą „RS“ teisėms ar nuosavybei, kitiems „RS“ naudotojams ar kitiems asmenims, kuriems gali pakenkti tokia veikla. Be to, „RS“ gali atskleisti naudotojo informaciją, jei to reikalauja įstatymai.Kokiu tikslu platintojas ir „RS“ naudoja mano informaciją?

„RS“ prekybos atstovas naudoja jūsų informaciją užsakymo vykdymo tikslais:
 • vykdyti jūsų užsakymą ir (arba) suteikti jums paslaugas, dėl kurių sudarėte sutartį.
 • turėti internetinę paskyrą mūsų svetainėje.
 • valdyti ir atsakyti į bet kokias užklausas ar skundus, pateiktus mūsų klientų aptarnavimo skyriui.
 • individualizuoti „RS“ ir rodyti turinį, kuris, jūsų manymu, gali labiausiai jus sudominti, atsižvelgiant į jūsų paskyros informaciją, pirkimo istoriją ir naršymo veiklą.
 • tobulinti ir palaikyti „RS“ bei stebėti naudojimą.
 • atlikti rinkos tyrimus, pvz., mes galime susisiekti su jumis, norėdami gauti atsiliepimų apie mūsų produktus ir paslaugas.
 • siųsti jums rinkodaros pranešimus ir rodyti tikslinę reklamą, jei turime jūsų sutikimą arba kitą leidimą tai daryti.
 • saugumo sumetimais tirti sukčiavimo atvejus ir prireikus apsaugoti save bei trečiąsias šalis.
 • laikytis mūsų teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų.

Apie bet kokį kitą „RS“ prekybos atstovo informacijos naudojimą prekybos atstovas jums praneš, kaip apibrėžta vietos įstatymuose.

„RS“ renka jūsų asmens informaciją, kad galėtų pateikti jums pritaikytą ir tinkamą informaciją savo pradžios puslapyje jums lankantis svetainėje. „RS“ taip pat tiria mūsų naudotojų demografinius rodiklius, interesus ir elgseną, remdamiesi informacija, pateikta mums registracijos metu, ir gauta iš mūsų serverio žurnalo failų ar apklausų. Mes tai darome, kad geriau suprastume ir aptarnautume naudotojus. Šis tyrimas yra sudarytas ir išanalizuotas apibendrintai bei anonimiškai.

Remdamiesi duomenų apsaugos įstatymu, mes laikomės toliau išdėstytų teisinių pagrindų tvarkydami jūsų asmens informaciją:
 • kadangi duomenų tvarkymas yra būtinas norint vykdyti su jumis sudarytą sutartį arba imtis veiksmų prieš sudarant sutartį su jumis (pvz., atlikus pirkimą pas mus, mes naudojame jūsų asmens duomenis, kad apdorotume mokėjimą ir įvykdytume jūsų užsakymą).
 • kadangi tai yra teisėti „RS“ ir jūsų įmonės interesai jums teikiant užsakymus savo įmonės vardu.
 • kadangi mes gavome jūsų sutikimą (pvz., jums susisiekiant su mumis dėl užklausos, pateikiant papildomą informaciją savo paskyros profilyje arba sutinkant gauti mūsų reklamą).

Kadangi tai yra „RS“ teisėti interesai būti e-komercijos paslaugų teikėju, palaikyti ir reklamuoti mūsų paslaugas. Mes visada siekiame geriau suprasti savo klientus, siūlydami geriausius produktus ir klientų patirtį. Mes naudojame informaciją apie jus, kad sudarytume jūsų nuomonę, jog „RS“ siūlomi produktai yra patrauklūs ir svarbūs.Kur ir kiek laiko „RS“ saugo mano asmens informaciją?

Savo veiklai „RS“ pasitelkia visame pasaulyje veikiančius prekybos atstovus ir (arba) paslaugų teikėjus. Todėl jūsų asmens informacija gali būti tvarkoma už Europos ribų ir šalyse, kuriose galite turėti mažiau teisių, susijusių su jūsų informavimu nei apibrėžia vietos įstatymai. Perduodami asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų, kaip reikalaujama galiojančiuose įstatymuose, mes užtikrinsime, kad jūsų privatumo teisės būtų tinkamai apsaugotos atitinkamomis apsaugos priemonėmis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias apsaugos priemones, prašome susisiekti su mumis.

Mes saugome jūsų asmens informaciją tol, kol to reikia aukščiau nurodytiems tikslams vykdyti, todėl šis laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo jūsų sąveikos su mumis. Pvz., jums įsigijus pirkinį pas mus, mes išsaugosime jūsų pirkimo ataskaitą už laikotarpį, reikalingą sąskaitų faktūrų išrašymui, mokesčių mokėjimui ir garantijos suteikimui. Mes taip pat galime saugoti jūsų korespondenciją (pvz., jums pateikus skundą dėl produkto) tol, kol tai yra būtina, kad apsisaugotume nuo ieškinių. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukų saugojimo trukmę, žr. slapukų politiką.

Jei informacija tampa mums nebereikalinga, mes ją ištriname. Atkreipkite dėmesį, kad jums atsisakius mūsų reklamos pranešimų prenumeratos, mes išsaugosime jūsų el. pašto adresą, kad ateityje nebesiųstume jums reklaminių el. laiškų.Kaip „RS“ siekia apsaugoti jūsų asmens duomenis internetu?

„RS“ visada siekia teikti klientams aukščiausio lygio paslaugas ir užtikrinti saugumą. Siekiant užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą ir apsaugą pateikus bet kokią slaptą informaciją, pvz., kredito kortelės numerį ir paskyros duomenis, mes naudojame šiuos saugumo užtikrinimo būdus:
 • 128 bitų „Secure Sockets Layer“ (SSL) šifravimas – naujausia technologija jūsų duomenų kodavimui ir apsaugai – tai jūsų garantija saugiam sandoriui.
 • „RS“ „VeriSign“ saugumo garantija atsiranda pateikus slaptą informaciją kaip nurodymą, kad dabartinė informacija bus užšifruota. Tai reiškia, kad jūsų informacija yra apsaugota ir saugi pateikti.
 • Konfidenciali kredito kortelių informacija, esanti mūsų įmonėje esančiose sistemose, taip pat saugoma šifruotu formatu.
 • Jūsų „RS“ paskyros informacija ir „RS“ asmens profilis yra apsaugoti slaptažodžiu, todėl tik jūs turite prieigą prie šios asmens informacijos. Galite redaguoti savo „RS“ paskyros informaciją ir „RS“ asmens profilį naudodami savo „RSDelivers“ naudotojo vardą ir slaptažodį spustelėję savo pagrindinio puslapio naršymo juostos mygtuką „Atnaujinti mano duomenis“. Rekomenduojame niekam neatsiskleisti savo slaptažodžio. Mes niekada neprašysime jūsų slaptažodžio nepageidaujamu telefono skambučiu ar nepageidaujamu el. paštu.
Pastaba:: jei naudojate grafinę naršyklės ekrano indikaciją (pvz., „Internet Explorer“ užrakto piktogramą), tai ne visada reiškia, jog ryšys yra saugus. Taip yra todėl, kad „RS“ naudoja rėmus tam tikros informacijos rodymui, o saugos piktograma ne visada gali nustatyti, kad kituose rėmuose buvo nustatytas saugus ryšys.Kokių atsargumo priemonių imamasi, kad būtų apsisaugota nuo mano informacijos praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo?

Jūsų „RS“ paskyros informacija ir „RS“ asmens profilis yra apsaugoti slaptažodžiu, todėl tik jūs turite prieigą prie šios asmens informacijos. Rekomenduojame niekam neatsiskleisti savo slaptažodžio. „RSDelivers“ niekada neprašys jūsų slaptažodžio nepageidaujamu telefono skambučiu ar nepageidaujamu el. paštu. Taip pat baigę darbą nepamirškite uždaryti savo naršyklės lango. Tai užtikrins, kad kiti negalės pasiekti jūsų asmens ar verslo informacijos, jei bendrai naudojate kompiuterį arba naudojate kompiuterį viešoje vietoje.


Kokias turiu galimybes, susijusias su informacijos apie mane rinkimu, naudojimu ir platinimu?

„RS“ prekybos atstovas gali laikas nuo laiko susisiekti su jumis šiuo klausimu ir dėl produktų. Prekybos atstovas jus informuos, ką daryti, jei nenorite, kad jis susisiektų su jumis.
Jei pateikėte atsisakymą paskyros registravimo ir pirkimo metu, „RS“ gali siųsti jums el. laiškus, skambinti ar rašyti apie „RS“ produktus ir paslaugas. Be to, kartais galime atsiųsti jums tiesioginį laišką apie produktus, kurie, mūsų nuomone, gali būti jums įdomūs.

Tikėtina, kad kai kurie arba visi šie rinkodaros pranešimai gali būti pritaikyti jums, atsižvelgiant į tai, kokią informaciją turime apie jus ir (arba) jūsų įmonę, pavyzdžiui, iš jūsų asmeninio profilio internete, ankstesnių paieškų, „RS“ tinklapio naršymo istorijos ir pirkimo veiklos.

Jei daugiau nebenorite gauti mūsų laiškų, bet kuriuo metu galite:

 • redaguoti savo nuostatas Mano paskyros srityje „Mano profilio atnaujinimo duomenys“, kurią galite pasiekti bet kuriuo metu spustelėję naršymo juostoje esančią nuorodą.
 • atsisakyti el. laiškų prenumeratos paspaudę nuorodą, pateiktą kiekviename el. laiške
 • susisiekti su mumis el. paštu: [rs.webhelp@rs-components.com].


Jūs taip pat galite matyti „RS“ reklamas trečiųjų šalių tinklalapiuose, įskaitant socialinės žiniasklaidos priemones. Šie skelbimai gali būti pritaikyti jums naudojant slapukus (kurie seka jūsų žiniatinklio veiklą, kad galėtume teikti reklamas klientams, apsilankiusiems „RS“ internetu). Jei matote skelbimą socialinėje žiniasklaidoje, tai gali būti dėl to, kad mes pasitelkėme socialinį tinklą, kad skelbimai būtų rodomi klientams ar vartotojams, atitinkantiems klientų demografinį profilį. Kai kuriais atvejais tai gali būti jūsų el. pašto adreso pasidalijimas socialiniame tinkle. Jei nebenorite matyti pritaikytų reklamų, galite pakeisti slapukų ir privatumo nustatymus savo naršyklėje ir šiose trečiųjų šalių svetainėse.


Kokia yra „RSDelivers“ politika dėl leidimo atnaujinti, taisyti ar ištrinti mano asmenį identifikuojančią informaciją?

Galite bet kada peržiūrėti ir redaguoti savo asmeninio profilio informaciją, spustelėdami Mano paskyros skiltį „Mano profilis - Atnaujinti duomenis“, kurią galite bet kuriuo metu pasiekti spustelėję nuorodą naršymo juostoje. Atkreipkite dėmesį, kad atnaujinimai įsigalioja po 30 (trisdešimt) dienų.

Jei pamiršote savo slaptažodį arba susidūrėte su kitomis problemomis lankantis „RSDelivers“ svetainėje, susisiekite su savo vietos prekybos atstovu.

Jei turite klausimų dėl savo asmens informacijos, į kurį nerandate atsakymo savo asmeniniame internetiniame profilyje, susisiekite su mumis, naudodami žemiau pateiktą informaciją. Pagal ES duomenų apsaugos įstatymą turite teisę susipažinti (įskaitant mašininio skaitymo formatą), ištaisyti ir paprašyti ištrinti jūsų asmens duomenis, o „RS“ patenkins visus prašymus pasinaudoti šiomis teisėmis pagal galiojančius įstatymus. Tačiau reikia žinoti, kad šioms teisėms yra taikomi tam tikri apribojimai, ir gali būti aplinkybių, kai mes negalėsime patenkinti jūsų prašymo.

Slapukai
„RS“ naudoja slapukus ir panašias technologijas, kad užtikrintų „RSDelivers“ funkcionalumą, patobulintų svetainę ir personalizuotų „RSDelivers“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, perskaitykite mūsų slapukų politiką.

Kontaktai
Klausimai, susiję su šiuo privatumo pranešimu, siunčiami el. paštu: rs.webhelp@rs-components.comKas yra slapukai ir kokiu tikslu „RSDelivers“ juos naudoja?

Jei svetainėje naudojate duomenų biblioteką, norėdami surasti ir atsisiųsti duomenų lapus, naršyklė gali įspėti jus apie tai, kad slapukas siunčiamas į kompiuterį. Skirtingai nuo daugumos slapukų, šis nebus saugomas standžiajame diske. Slapuko paskirtis yra tik identifikuoti jus duomenų lapų serveryje tuo metu, kai jį naudojate. Baigus naudotis biblioteka, slapukas bus ištrintas.Papildoma informacija

Jei turite klausimų apie tai, kaip RS prekybos atstovas naudoja jūsų informaciją, jie turi būti siunčiami prekybos atstovui adresu, nurodytu šioje svetainėje. Visi klausimai, susiję su „RSDelivers“ jūsų informacijos naudojimu, turėtų būti nukreipti į:

RS Online
RS Components Ltd,
Birchington Road,
Weldon,
Corby,
Northamptonshire
NN17 9RS
Jungtinė Karalystė.
arba el. paštu [rs.webhelp@rs-components.com]Šio privatumo pareiškimo atnaujinimai

Mes galime keisti šį privatumo pareiškimą laikas nuo laiko, kad vykdytumėme įstatymų pakeitimus, norminius reikalavimus ar duomenų privatumo praktiką, laikydamiesi įstatymų. Tokiu atveju ir, jei to reikalauja įstatymai, mes pateiksime jums naują arba atnaujintą pranešimą, kuriame išsamiai paaiškinama, kaip keičiasi jūsų asmens informacijos naudojimas, ir, jei reikia, bus paprašyta jūsų sutikimo dėl tolesnio duomenų tvarkymo.

Šis privatumo pareiškimas paskutinį kartą atnaujintas 2018 m. balandžio mėn.„Electrocomponents“ grupė
Electrocomponents plc yra viešai kotiruojama motininė įmonė, kuri valdo „RS Components Ltd“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Electrocomponents“ įmonių grupę, spustelėkite nuorodą.